Astellas Code of Conduct afspejler vores fokus på altid at arbejde efter den højeste etiske standard. Vi skal efterleve vores retningslinier individuelt, i fællesskab og på globalt plan. Astellas opfordrer løbende medarbejdere og samarbejdspartnere til at indberette faktiske eller potentielle overtrædelser af retsregler, brancheguidelines eller vores egne procedurer beskrevet i bl.a. Code of Conduct. Alle indberetninger behandles med respekt og fortrolighed.

Du er velkommen til at kontakte vores etiske helpdesk her:

Web: www.astellasemea.ethicspoint.com

Læs mere om vores Code of Conduct her

helsp-2.png

 

 

 

 

NON_2022_0006_DK