Støtte til sundhedsorganisationer

I overensstemmelse med gældende regler og lovgivning har Astellas Pharma mulighed for at give økonomisk støtte til en sundhedsorganisation på to forskellige måder:

Donationer og tilskud til sundhedsorganisationer, herunder hospitaler:

En sundhedsorganisation, herunder et hospital, kan skriftligt ansøge Astellas Pharma om økonomisk tilskud/donation til sundhedsydelser eller forskning eller andre faglige tiltag, der er til gavn for patientbehandlingen. Beslutning om støtte tages af Head of Medical Affairs hos Astellas Pharma i overensstemmelse med objektive kriterier som angivet i ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet kan findes her, og skal udfyldes elektronisk og sendes til [email protected].

Astellas Pharma vil ikke være involveret i planlægningen eller udførelsen af den støttede aktivitet. Astellas Pharmas støtte til aktiviteten i form af tilskud eller donation skal offentliggøres tydeligt, fx på forsiden af et støttet materiale eller på en offentlig liste over tilskud/donationer modtaget af sundhedsorganisationen.

Astellas Pharma offentliggør alle donationer og tilskud til sundhedsorganisationer, herunder hospitaler, på vores hjemmeside i overensstemmelse med gældende regler, inklusive persondatalovgivningen og lægemiddelindustriens etiske regelsæt. Se Åbenhed for et overblik over vores offentliggjorte aftaler med sundhedsorganisationer, herunder hospitaler.

Sponsorater:

Astellas Pharma har mulighed for at sponsorere en medicinskfaglig uddannelsesaktivitet tilrettelagt af en 3.part, fx via betaling af omkostningerne for et medicinskfagligt uddannelsesmøde (som f.eks. omkostninger til betaling af en forelæser, mødested, eller forplejning), eller via betaling af en udstillingsstand eller et symposium ved et medicinskfagligt uddannelsesmøde. Interesserede arrangører af medicinskfaglige uddannelsesaktiviteter, herunder kongresser, kan sende en email med beskrivelse af aktiviteten og behovet for økonomisk støtte til [email protected].

Støtte ydet af Astellas Pharma gives på betingelse af, at støtten anvendes til betaling af udgifter forbundet med den medicinskfaglige uddannelsesaktivitet, herunder til forelæsere, mødested og forplejning i overensstemmelse med alle gældende regler. Astellas Pharma offentliggør alle sponsorater til arrangører af medicinskfaglige uddannelsesaktiviteter, og sponsoratet skal desuden fremgå klart og tydeligt på alt relevant materiale, så som invitation eller registreringsskema, ved et symposium eller på en udstillingsstand.

Astellas Pharma offentliggør alle aftaler om støtte, inklusive sponsorater, i overensstemmelse med gældende regler, inklusive persondatalovgivningen og lægemiddelindustriens etiske regelsæt. Se Åbenhed for et overblik over vores offentliggjorte aftaler.

NON_2022_0004_DK