Astellas Pharma interagerer løbende med sundhedspersoner, patientforeninger og andre relevante parter i sundhedssektoren. Vi værdsætter denne faglige dialog, som er uundværlig i arbejdet med at udvikle lægemidler med patientens behov i centrum. Vores interaktioner foregår i fuld åbenhed og med høj integritet i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning. Se ”Åbenhed” for en oversigt over vores indberettede og offentliggjorte aftaler.

Astellas Pharma støtter aktiviteter for at øge medicinsk og videnskabelig viden og patientbehandling i de terapeutiske områder Astellas Pharma arbejder med. Det er vores vision at være på forkant med udviklingen inden for sundhedsområdet ved at forvandle innovativ viden til værdifulde nye behandlingsmuligheder for patienterne.

NON_2022_0004_DK