Společnost Astellas Pharma Europe Ltd je členskou společností Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací („EFPIA“). Kodex zveřejňování EFPIA z roku 2014 vyžaduje od všech členských společností, aby dokumentovaly a zveřejňovaly určité realizované převody hodnot, a to přímo nebo nepřímo, ve prospěch odborných pracovníků ve zdravotnictví (HCP) nebo zdravotnických organizací (HCO).

Společnost Astellas zveřejňuje převody hodnot HCP a HCO v souladu se svým závazkem vůči Kodexu zveřejňování EFPIA a v souladu s příslušným místním kodexem jednání a/nebo místními právními požadavky, a v souladu se všemi platnými právními předpisy a nařízeními o ochraně údajů.

Náš závazek: Společnost Astellas Pharma Europe Ltd se v rámci farmaceutického průmyslu plně zavazuje k dodržování zvýšené transparentnosti a posilování důvěry veřejnosti ve vztah mezi farmaceutickými společnostmi, HCP a HCO.

Poskytování informací

Níže jsou pro každou zemi, která zveřejňuje údaje v souladu s Kodexem zveřejňování EFPIA, zprávy a metodologické poznámky.

NON_2019_0015_CZ