Astellas využívá partnerství s řadou zúčastněných subjektů ve snaze věnovat se sociálním otázkám, které ovlivňují lidi na celém světě. Pracuje rovněž na zvyšování udržitelnosti společnosti prostřednictvím sociálně prospěšných činností, včetně poskytování podpory místním komunitám a prostřednictvím pokroku v oblasti léčivých přípravků.

NON_2019_0015_CZ