Důležitou součástí programu firemní a společenské odpovědnosti Astellas Pharma je takéfiremní dobrovolnictví.

V rámci jednodenních dobročinných aktivit, tzv. Changing Tomorrow Days, podporujeme charitativní projekty neziskových organizací nebo přímo spolupracujeme s vybranými zařízeními zdravotnického či sociálního typu, převážně pečujícími o nemocné či nezaopatřené děti. Do této formy pomoci se zapojuje jak společnost, tak její zaměstnanci. Zaměstnanci svou fyzickou prací, Astellas poskytnutím placeného volna svým dobrovolníkům, úhradou spojených nákladů a organizačním zajištěním.

Každoročně se do Changing Tomorrow Days v různých regionech České republiky a Slovenska zapojují téměř tři čtvrtiny zaměstnanců společnosti. Pomoc, která spočívá např. v údržbě venkovních prostor, stěhování, úklidových pracích či organizaci volnočasových aktivit pro děti, směřuje každým rokem přibližně do 5 vybraných center.

Máte-li zájem o naši pomoc napište nám….

NON_2019_0015_CZ