Pro společnost Astellas znamená dodržování předpisů více než pouhé následování pravidel. Předpisy pro nás představují závazek. Jsou pro nás prostředkem k upevnění postoje společnosti. Pochopení a dodržování pravidel chápeme jako základ každé stránky obchodní činnosti společnosti. Pro snazší orientaci společnost Astellas vydala etický kodex. Ten nám, prostřednictvím souboru etických zásad a norem sdílených a dodržovaných napříč skupinou, pomáhá zajistit dodržování pravidel našich obchodních činností globálně.

NON_2019_0015_CZ