Ve společnosti Astellas se hlásíme ke společenské odpovědnosti firem (CSR).

Jakožto farmaceutická firma, která si je vědoma své zodpovědnosti vůči společnosti, pomáháme zvýšit její udržitelnost, např. skrze nabídku farmaceutických produktů, které uspokojují nenaplněné potřeby. Důsledkem tohoto jednání je, že naše firma i produkty získávají důvěru společnosti, což dále zvyšuje naši udržitelnost. Tento pozitivní cyklus přispívá k naplňování naší mise, definované jako „udržitelné zvyšování hodnoty našeho podniku“. To se děje skrze naplnění našeho smyslu, kterým je snaha „podílet se na zlepšování zdraví lidí na celém světě poskytováním inovativních a spolehlivých farmaceutických produktů.“ V souhrnu lze konstatovat, že pro společnost Astellas je plnění její společenské odpovědnosti v souladu s její obchodní filozofií.

Astellas' Interaction with Society

Dva aspekty CSR pro společnost Astellas

CSR pro Astellas představuje dva aspekty: vytváření hodnoty a ochranu hodnoty.

Vytváření hodnoty

Firma Astellas vytváří prostřednictvím svých obchodních činností hodnotu pro společnost tím, že hledá řešení společenských problémů, jako jsou neuspokojené léčebné potřeby. Hodnotu vytváří rovněž odměňováním zúčastněných subjektů.

Reinvestováním zisku dosaženého obchodní činností pak dále posiluje svoji způsobilost ve výzkumu a rozvoji. Získáváním důvěry ze strany vlády a obchodních partnerů v každé zemi navíc vytváří nové obchodní příležitosti.

Ochrana hodnoty

Společnost Astellas hledá cesty, jak snížit ekologickou zátěž a zachovat biologickou rozmanitost. Hledá způsoby, jak zajistit dodržování předpisů a přijímání protikorupčních opatření. Kromě společenské hodnoty se tyto činnosti podílejí na zmírnění rizika poškození dobré pověsti a zvýšení povědomí o firemní značce, a tedy i na ochraně firemní hodnoty.

Value Creation & Protection for Society & Astellas

Organizační struktura pro podporu CSR

Společnost Astellas Pharma Inc. (dále jen Astellas) založila CSR Committee a Global Health Group in Healthcare Policy & CSR a podporuje dlouhodobé, strategické a globální aktivity CSR napříč všemi pracovišti.

CSR Committee

Za účelem globální podpory CSR založila společnost Astellas CSR Committee sestávající ze zástupců Japonska, Asie, Oceánie, Ameriky a EMEA*. CSR Committee se zabývá plány, které se týkají významných činností naplňujících společenskou odpovědnost firmy.

*EMEA: Evropa (včetně zemí bývalé SSSR), Střední východ a Afrika.

Global Health, Healthcare Policy & CSR pro podporu iniciativy CSR společnosti Astellas Kromě role sekretariátu pro CSR Committee je Global Health Group in Healthcare Policy & CSR odpovědná za řešení problematiky CSR napříč divizemi, za interní a externí zvyšování povědomí o CSR, šíření informací souvisejících s CSR a za komunikaci se zúčastněnými subjekty.

Organizační struktury

Structure to Promote CSR Activities

NON_2019_0015_CZ