Pět oblastí řízení založených na CSR

Společnost Astellas ustanovila pět oblastí řízení založených na CSR: Obchodní činnost, zaměstnanci, společnost, životní prostředí a dodržování předpisů.  Zejména v oblasti dodržování předpisů zaujímáme široký úhel pohledu. Kromě zohledňování právních předpisů a nařízení řídíme naši firemní činnost v souladu s nejvyššími etickými standardy. Tento přístup považujeme za základní kámen všech našich činností.

3.5_EN_re_1320px

NON_2019_0015_CZ