Společnost Astellas je mezinárodní farmaceutická firma, která dlouhodobě působí ve výzkumu a vývoji nových léků. Ve svém portfoliu má inovativní léky na řadu závažných onemocnění. Mezi nejdůležitější terapeutické oblasti patří urologická onemocnění, karcinom prostaty a orgánové transplantace.

 

LÉČBA UROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
V oblasti urologie se společnost Astellas zabývá především léčbou onemocnění dolních cest močových. Jedním z nich je benigní hyperplázie prostaty (BHP), jde o nezhoubné zvětšení prostaty neboli předstojné žlázy na podkladě zmnožení buněk. Prostata je žláznatý orgán umístěný kolem močové trubice pod močovým měchýřem. BHP je nejčastější nezhoubný nádor mužů a jeho výskyt stoupá s věkem. U dvacetiletého muže je tato žláza poměrně malá, asi jako vlašský ořech. S věkem se žláznaté buňky zvětšují především vlivem mužského pohlavního hormonu testosteronu. Ve věku šedesáti let má klinické příznaky BHP více než 60 % mužů.

Hyperaktivní močový měchýř (overactive bladder, OAB) je soubor příznaků, který zahrnuje urgentní močení, polakisurii (velmi časté nucení na močení s malým vymočeným objemem moči) a nykturii (časté noční močení).

Urgence je nucení na močení, které přiměje pacienta okamžitě mu vyhovět. Na rozdíl od fyziologického nucení na močení, jehož intenzita narůstá plynule a pozvolna, intenzita urgence naroste náhle, skokově. Polakisurie je definována jako močení 8× nebo vícekrát za den za předpokladu normální životosprávy příjmu tekutin. Nykturie je definována jako močení alespoň jednou během noci, kvůli kterému se pacient probudí a musí vstát. Nezahrnuje případy, kdy je pacient probuzen z jiné příčiny a během toho si dojde na záchod.

U OAB může být přítomna urgentní inkontinence, tedy náhlé nutkavé nucení na močení, kdy pacient nestihne doběhnout na toaletu a dojde k úniku moči. V tomto případě mluvíme o „mokrém hyperaktivním měchýři“. Pokud jsou přítomny příznaky OAB a nedojde k úniku moči, mluvíme o „suchém hyperaktivním měchýři“.

Některé rizikové faktory OAB: vyšší věk, obezita, opakované záněty dolních cest močových (DCM), deprese (snížený serotonin).

 

LÉČBA KARCINOMU PROSTATY
Karcinom prostaty je podle statistik nejrozšířenějším onkologickým onemocněním u mužů v Evropě. Za posledních 20 let se jeho výskyt v ČR ztrojnásobil, což je dáno zejména lepšími diagnostickými a vyšetřovacími metodami a v neposlední řadě také větším důrazem na prevenci.

Prostata je žláza o velikosti vlašského ořechu, která se nachází v dolní části močového ústrojí muže pod močovým měchýřem. S rostoucím věkem se zvětšuje její velikost i riziko zhoubného bujení. Nádorové onemocnění prostaty se ve většině případů vyvíjí pomalu a nemá žádné příznaky, rychle rostoucí nádor není tak častý. Díky zlepšení vyšetřovacích metod a diagnostice je možné odhalit toto onemocnění včas, kdy je nádor lokalizovaný pouze na prostatu a je tedy bez metastáz (metastázy – různě velké skupiny nádorových buněk mimo postižený orgán, v tomto případě prostatu) a je méně agresivní. Pro většinu pacientů to díky dostupnosti moderní léčby znamená vyléčení.

Základní vyšetření se provádí pohmatem přes konečník (per rectum), dále je vyšetřována hladina PSA (prostatický specifický antigen) z krve. Na základě výsledků zváží ošetřující specialista tzv. biopsii – odebrání vzorků tkáně. Pak probíhá další zkoumání a hodnocení onemocnění – rozsah, riziko. Tyto charakteristiky určují individuální směr, kterým se lékař při terapii karcinomu prostaty u daného pacienty vydá. Mezi léčebné metody patří radioterapie (ozařování), chirurgický zásah a terapie léky. Zdravotní stav pacienta je pravidelně kontrolován a léčba dle potřeby upravována.

 

TRANSPLANTACE ORGÁNŮ
Transplantace je léčebná metoda, při níž je prováděn přenos orgánů nebo tkání, které nahradí nemocí nebo úrazem zničený orgán či tkáň. Pokud je přenesen orgán, resp. tkáň mezi jedinci stejného druhu, hovoříme o alotransplantaci. Tento typ je využívaný u většiny orgánových transplantací. Druhým typem je autotransplantace, kdy je přenesena tkáň, resp. odebrán a opět voperován orgán stejnému jedinci (např. transplantace kůže).

Pod pojmem transplantace se neskrývá jen chirurgická problematika (tj. operační výkon, při němž se vyjme orgán z těla dárce a následně vloží do těla příjemce a napojí na všechny důležité cévy a související orgány), ale zahrnuje širokou oblast právních norem, získávání orgánů k transplantaci, přípravu příjemců transplantátu, samotný operační výkon, časnou a pozdní pooperační péči o transplantovaného včetně dlouhodobého podávání léků.

Počátky transplantací, jak je známe v dnešní podobě, se datují do poloviny 20. století. Úspěch této metody byl založen na zvládnutí chirurgické techniky celého výkonu a také na zásadních objevech v oblasti fungování imunitního systému, které pak vedly k výraznému zlepšení výsledků.
Transplantace orgánů je v současné době ve světě i v ČR zcela rutinní metodou. V České republice se transplantují ledviny, játra, srdce, plíce, slinivka břišní, a v malé míře i tenké střevo, Langerhansovy ostrůvky slinivky břišní a děloha.

Transplantace ledvin zajišťuje pacientům se selháním ledvin především lepší kvalitu života; transplantace srdce, plic a jater zachraňuje pacientovi život. Příjemci orgánů mohou být dospělí i děti.

Nejčastěji prováděný typ orgánové transplantace je transplantace ledvin, která je léčebnou metodou pro nemocné v konečném stadiu selhání funkce ledvin. Významně prodlužuje přežívání nemocných a umožňuje jejich plnohodnotný návrat do běžného pracovního a sociálního života.

 

Údaje uvedené na těchto stránkách mají pouze informativní charakter a nenahrazují komunikaci se zdravotnickými pracovníky. Všechna rozhodnutí týkající se léčby pacienta musí provést odborný zdravotnický personál, který každého pacienta posoudí individuálně.

NON_2019_0018_CZ