image

Ve společnosti Astellas dáváme pacienty na první místo, tak abychom rozuměli jejich potřebám, zkušenostem a potřebám jejich péče. Každý den jsme motivováni přinést inovativní vědu a proměnit řešení v hodnoty pro pacienty, kterým chceme pomáhat.

Do farmaceutického průmyslu jsem nastoupil před více než 30 lety jako medicínský reprezentant a měl jsem štěstí se učit od úplných základů, a to nejenom v různých rolích, geografických oblastech, ale i terapeutických oblastech. Díky tomu jsem mohl podpořit ekonomický a podpořit ekonomický a společenský přínos tohoto odvětví v oblasti obchodu, výroby a výzkumu a vývoje. Cítím se poctěn, že mohu stavět na odkazu Clause Zielera a poděkovat mu za jeho předchozí vedení, úsilí a nasazení.

V mé stávající pozici jako Prezident Astellas Established Markets, zahrnující Evropu, Kanadu a Izrael, se těším, že budu moci jít příkladem při budování kultury závazku, respektu a důvěry. Pro mne osobně jdou výsledky a reputace ruku v ruce. Zároveň fungování s nejvyššími etickými standardy při partnerské práci na budování příznivějšího prostředí přístupu na trh je klíčem k udržitelnému a úspěšnému podnikání.

Průkopnické tempo

To znamená umístit pacienta do středu každého našeho rozhodnutí, zaměřit se tam, kde je velká potřeba, ale možností léčby je málo – průkopnické tempo zavádění řešení zdravotní péče s možností změnit životy pacientů a jejich rodin.

Stavíme na našem dědictví a zkušenostech, a naše vyvíjené produkty přinášejí ovoce tohoto přístupu, umožňují nám sledovat vědu a ponořit se do vysoce inovativních oblastí medicíny, kde jsou potřeby lidí často přehlíženy a nedostatečně uspokojovány, včetně zdraví žen a některých méně známých mutací rakoviny.

Každá lekce, kterou jsem se naučil, ve skutečnosti vede k jedné jednoduché věci: je to o skutečném porozumění, předvídání a neustálé organizaci kolem měnících se potřeb pacienta, lékaře, poskytovatele, plátce a politických rozhodnutí ve stále rychleji se měnícím a složitějším prostředí.

“ Každá lekce, kterou jsem se naučil, ve skutečnosti vede k jedné jednoduché věci: je to o skutečném porozumění, předvídání a neustálé organizaci kolem měnících se potřeb jak pacienta, tak i lékaře, poskytovatele, plátce a politických rozhodnutí ve stále rychleji se měnícím a složitějším prostředí.”

Musíme se proto spojit lokálně i globálně, takže řídíme, skládáme a optimalizujeme naše zdroje a schopnosti, abychom podpořili naši konkurenceschopnost a pravidla zapojení zákazníků, a přitom se nebojíme předvídat a pružně se přizpůsobovat změnám ve vnějším prostředí. Díky tomu budeme schopni lépe promítnout potřeby našich zákazníků zpět do podnikání a stát se důvěryhodným partnerem pro efektivní dodávání řešení šitých na míru našim lokálním trhům.

Vášeň a záměr

Jak stále posouváme hranice, věřím, že naše vůdčí zásady nabývají na síle. Každý zaměstnanec v Established Markets si zakládá na hodnotách Astellas Way, kterými jsou zaměření na pacienta, vlastnictví, výsledky, otevřenost a integritu. K tomu patří správná firemní kultura – kultura aktivní spolupráce, integrity a partnerství, která vyrostla z našich japonských kořenů.

Jsem potěšen, že mohu pokračovat ve své cestě Astellas a být součástí inovativní organizace, kde se každý se cítí silný jednat s hbitostí, odpovědností, ambicemi a podnikavostí, aby dosáhl svého nejlepšího výsledku.

Damien Bailly
Prezident, Established Markets

 

MAT-CZ-NON-2023-00013