Zlepšování života a zdraví lidí po celém světě je společným cílem, který sdílíme s poskytovateli zdravotní péče a s pacienty. 
Společnost Astellas Pharma Europe uznává

  • zásadní roli pacientských skupin a poskytovatelů zdravotní péče při zlepšování a prodlužování života pacientů,
  • právo pacientů jednat ve svůj vlastní prospěch a ve prospěch ostatních pacientů a poskytovatelů zdravotní péče.

Podporou skupin zaměřených na ochranu zájmů pacientů a organizací usilujících o zlepšení péče o pacienty se společnost Astellas Pharma Europe podílí na posilování pravomocí, kterými mohou pacienti ovlivnit pozitivní změny ve zdravotnictví. 

Společnost Astellas Pharma Europe intenzivně pracuje na udržení nejvyšší úrovně transparentnosti a integrity v rámci veškeré podpory a finančních prostředků, které poskytuje.

Pro více informací nás prosím kontaktujte zde.

NON_2019_0013_CZ