Културата ни в Astellas се корени в откритостта и почтеността и ние непрекъснато работим в посока да бъдем доверен лидер в постоянно променящата се здравна среда. В съзвучие с променящата се глобална обстановка Astellas вече няма да предоставя пряко финансиране на отделни медицински специалисти за участие в конгреси и конференции, включително виртуално присъствие. Това решение е част от усилията ни да продължим да градим репутацията си на етична компания, работеща по прозрачен начин с нашите външни заинтересовани страни. Нашият последователен подход към прозрачност и почтеност по целия свят е от решаващо значение за глобалната ни репутация и доверието, което споделяме с медицинските специалисти, пациентите, на които те служат, и широката здравна общност.

Тук, в България и по целия свят, Astellas остава ангажирана с осигуряването на непрекъснати висококачествени възможности за медицинско обучение, които гарантират подходяща клинична употреба на нашите съществуващи лекарства и нови медицински иновации, отговарят на образователните нужди/пропуски и в крайна сметка подобряват грижите за пациентите. Astellas ще продължи да споделя нови научни данни и информация за заболяванията в различни формати, които подкрепят критичната роля на медицинските специалисти за подобряване на грижите за пациентите, включително:

  • Безвъзмездни средства за обучение на медици, познато и като независимо медицинско обучение (НМО)
  • Симпозиуми, уебинари, електронни обучения и уеб-базирано обучение (с фокус върху заболяване, лечение или продукт); примерите включват сателитни симпозиуми по време на конгрес, програми за лектори и маркетингови презентации
  • Практическо обучение
  • Конгресни резюмета
  • Безвъзмездни средства за обучение от Здравна организация (ЗО)
  • Спонсорство на образователни конференции

Можете да научите повече за решението на Astellas за финансиране на медицински специалисти на нашата страница Responsible Business Activities и да я посетите за повече информация относно нашите възможности за медицинско обучение.

NON_2020_0142_HBR, октомври 2020