Управление на Корпоративната социална отговорност на Астелас

В Астелас признаваме корпоративна социална отговорност (CSR) във всяко влияние, което решенията и дейностите ни имат върху обществото и околната среда.
Ние помагаме за повишаване на устойчивостта на обществото, като изпълняваме социалните си отговорности като фармацевтична компания: например, предоставяйки фармацевтични продукти, които задоволяват медицински нужди. В резултат на това, ние печелим доверие от обществото както за компанията, така и за нашите продукти, което повишава нашата устойчивост.
Този положителен цикъл ще доведе до осъществяването на мисията ни, "устойчиво повишаване стойността на начинанието" чрез изпълнение на нашата цел за "принос към подобряване на здравето на хората по света чрез осигуряване на иновативни и надеждни фармацевтични продукти." Накратко, за Астелас, изпълнението на социалната ни отговорност означава реализиране на нашата бизнес философия.

Два аспекта на Корпоративната социална отговорност за Астелас

Аспектите са два: създаване и опазване на значимостта.

Създаване на значимост

Чрез своите бизнес дейности, Астелас създава значимост за обществото, чрез погледа си към проблеми, като неудовлетворени медицински нужди и чрез възнаграждаване на акционери.
Чрез реинвестиране на печалбата от нашите бизнес дейности, ние подсилваме нашите способности в научните изследвания и разработки. Освен това, печелейки доверието на правителството и бизнес партньорите във всяка държава, ние създаваме нови бизнес възможности. С други думи, създава се значимост за Астелас.

Опазване на значимостта

Астелас се стреми да намали тежестта си върху околната среда и да запази биоразнообразието, да гарантира спазването на вътрешните правила и да взема мерки за предотвратяване на корупцията. В допълнение към социалната значимост на тези дейности, те допринасят за намаляване на риска за репутацията на Астелас и издигането и като корпоративна единица. По този начин се опазва нейната значимост.

Организационна структура в подкрепа на Корпоративната социална отговорност

Astellas Pharma Inc. (Астелас) създаде Комитет за CSR (Корпоративна Социална Отговорност) и Глобална група за здраве към Здравната политика и CSR и насърчава дългосрочните, стратегически и глобални дейности за CSR от всички отдели.

Комитет по Корпоративната социална отговорност

За да координира и насърчава дейностите на Корпоративната социална отговорност (КСО) в световен мащаб, Астелас създаде комитет към същата, който се състои от представители на Япония, Азия-Океания, Америка и EMEA*. Комитетът по КСО обсъжда политики и планове за важни дейности при изпълнението на социалните отговорности на компанията.

* EMEA: Европа (включително страните от NIS), Близкия изток и Африка.

Глобално здраве, Здравна политика и Корпоративна социална отговорност за насърчаване на активностите на Астелас по отношение на тази КСО

В допълнение към ролята на секретариата към Комитета по КСО, Глобалната група за здраве, Здравната политика и КСО е отговорна за справянето с проблемите на КСО в различните направления, повишаване на информираността за КСО като цяло, разпространение на информация, свързана с КСО, и комуникация с акционери.

Организационни структури

NON_2019_0035_HBR