office-hq
Het ethos van Changing tomorrow™, dat centraal staat in de activiteiten van Astellas, is eveneens een sterke kracht in het brede programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR - Corporate and Social Responsibility) van het bedrijf.

Astellas Pharma Europe steunt levensreddende en levensverbeterende projecten in Europa en in de wereld – van noodhulp in rampgebieden tot activiteiten ten voordele van de lokale gemeenschappen, het milieu en de bevordering van onderwijs en medisch onderzoek. Astellas Pharma Europe hecht ook heel veel waarde aan de kwalificaties inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen van haar belangrijkste zakenpartners.

De Astellas European Foundation draagt bij tot het creëren van een gezondere samenleving. Enkele voorbeelden van initiatieven van de Astellas European Foundation zijn:

• Financiële steun aan het BritishRedCross voor hulp aan de slachtoffers van tyfoon Haiyan in de Filipijnen.

• Noodhulp aan internationale Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) om de aanvoer van geneesmiddelen na de overstroming in Pakistan en de aardbevingen in Haïti en Japan te ondersteunen.

• Steun aan het goede doel International Health Partners (IHP) bij de levering van medisch materiaal aan klinieken en ziekenhuizen in Afrika en Oost-Europa en regelmatige ondersteuning van Save the Children m.b.t. gezondheidszorgprogramma’s in ontwikkelingslanden zoals Liberia en Tanzania.

• Financiële steun, in 2009, voor de regio Abruzzo in Italië na de aardbeving in L’Aquila.

• Ondersteuning op lange termijn van fundamenteel medisch onderzoek en ermee verband houdende wetenschappelijke programma’s, met prijzen en fondsen die aan universitaire onderzoekers in het domein van de urologie en transplantatie worden toegekend.

Astellas Pharma Europe verleende al directe steun aan de volgende organisaties: Save the Children, The Prostate Cancer Charity, CliniClowns, het Deutschsprachige Mykologische Gesellschaft en The International Foundation for Dermatology (IFD).

Astellas is ook langetermijnsponsor van TACKERS, Transplant Adventure Camp for Kids, een goed doel in Anzère, Zwitserland, dat een ondersteuningsprogramma biedt voor kinderen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Patiëntenrechten en hulpgroepen voor patiënten vormen eveneens een belangrijk onderdeel van het beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van Astellas.